Om os

Ungehus CPH er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år med psykiske sårbarheder

Ungehus CPH rummer en række aktiviteter, herunder kursusforløbet Fremtidsfabrikken og en række drop-in aktiviteter. Fremtidsfabrikken kræver visitation, men de øvrige aktiviteter møder du blot op til. 

 

Værdisæt og metodisk tilgang

Vi tror på, det er muligt for de unge at komme sig efter psykisk sygdom. Ethvert levet liv rummer en erfaringsverden, som med den rette støtte og hjælp kan udvikles og forandres til handlingsaktive ressourcer. For at fremme dette er ligeværd, respekt og dialog væsentlige værdier i Ungehus CPH.

Vi arbejder metodisk efter de anerkendende og narrative principper og er læringsmæssigt optaget af Lev Vygotsky og hans teori om zonen for nærmeste udvikling.

Vi forstår den anerkendende tilgang i vores arbejde således, at vi i samarbejdet med de unge, tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt og væsentligt for den enkelte. I tilgangen til de unge er det væsentligt at se hver enkelt som et helt menneske med egne tanker, holdninger, værdier, følelser og potentialer.

Vi forstår den narrative tilgang i vores arbejde således, at vi har fokus på at styrke og tykne de unges ressourcefortælling. Samtidig tilbyder vi – i samarbejde med de unge - at undersøge forskellige/alternative måder at forstå deres problemfortælling på. 

Vi forstår Lev Vygotsky og hans læringsteori om zonen for nærmeste udvikling som et princip om, at læring har de bedste vilkår, når den opstår i zonen for nærmeste udvikling. Vi ser at de møder, der opstår mellem den unge og medarbejderen, inviterer til læring og udvikling i en dialektisk sammenhæng. Altså bliver udvikling mulig, når vi som medarbejdere/ sparringspartnere respektfuldt og nysgerrigt møder de unge, dér hvor de er og bevæger os i den retning, de gerne vil. 

Ungehus CPH er en del af Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud.